چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ | Wednesday, 28 September , 2022
شهریار در زندگی به وسیله رویا هدایت می شده است 27 شهریور 1399
خلاصه ای زندگینامه استاد شهریار

شهریار در زندگی به وسیله رویا هدایت می شده است

شهـریار روشن بـین است و از اول زندگی به وسیله رویا هـدایت می شده است. دو خواب او که در بچـگی و اوایل جـوانی دیده، معـروف است و دیگـران هـم نوشته اند.