افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 30 September , 2022
واکسن ایرانی کرونا تا بهار 1400 در دسترس مردم 19 آذر 1399
حریرچی:

واکسن ایرانی کرونا تا بهار 1400 در دسترس مردم

معاون کل وزارت بهداشت گفت: وعده ما این است که تا بهار سال آینده واکسن ایرانی کووید ۱۹ برای مردم قابل دسترس خواهد شد.