افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 December , 2022
قیمت هر شاخه گل در بازار چه قدر است؟ 13 اردیبهشت 1398
دسته گل‌های میلیونی با چند شاخه گلِ طبیعی؛

قیمت هر شاخه گل در بازار چه قدر است؟

یکی از گلفروشان تبریزی عنوان می‌کند دسته گلی با سی تا چهل شاخه به همراه تزئینات برای مشتریان نزدیک به هشتصدهزار تا یک میلیون تومان آب می‌خورد.