افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
اشکی که استاد شهریار برای جوان عاشق ریخت 26 شهریور 1398

اشکی که استاد شهریار برای جوان عاشق ریخت

 ۵۴ سال پیش بود که وقتی شهریار روایت غم‌انگیز جوان عاشق یک تابلو نقاشی را شنید، اشک از چشمانش سرازیر شد و زیر لب شعر"به همنشین جوانی پیام باد که عشق ترا اگر که فراموش شد مرا یاد است" را سرود.

تلفیق هنر با علم روانشناسی در تبریز/ اینجا نقاش‌ها موثرترند! 10 شهریور 1398
شمس گزارش می‌دهد؛

تلفیق هنر با علم روانشناسی در تبریز/ اینجا نقاش‌ها موثرترند!

آرامش، گمشده این روزهای جوامع امروزی است، جوامع ماشینی و الکترونیکی که این روزها در دغدغه های زندگی، سادگی، آرامش و صفای زندگی را گم کرده‌اند.