افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعتقادی به تدریس زبان‌های محلی در مدارس ندارد 12 شهریور 1398
نماینده خوی در مخالفت با وزارت حاجی میرزایی؛

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعتقادی به تدریس زبان‌های محلی در مدارس ندارد

کبیری گفت: در برنامه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور توجهی به اصل 15 قانون اساسی نشده و این نشان می‌دهد حاجی میرزایی هم اعتقادی به تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس ندارد.