افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 28 November , 2023
سرانه فضاهای فرهنگی آذربایجان شرقی نصف میانگین کشوری است 29 مهر 1398
استاندار آذربایجان شرقی:

سرانه فضاهای فرهنگی آذربایجان شرقی نصف میانگین کشوری است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تبریز در صنعت چاپ و نشر گفت: سرانه فضاهای فرهنگی استان آذربایجان شرقی، نصف سرانه فضاهای فرهنگی کشور است.