پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021
پارکومتر
پارکبانی در تهران ممنوع در تبریز آزاد/ با ژان‌والژان‌های نارنجی پوش چه باید کرد؟ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاه شمس

پارکبانی در تهران ممنوع در تبریز آزاد/ با ژان‌والژان‌های نارنجی پوش چه باید کرد؟

با وجود ممنوعین فعالیت پارکبان‌ها در تهران این شغل در تبریز رونق گرفته و حتی برخی از پارکبانان در ماه تا 3 میلیون تومان نیز درآمد دارند.