افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 23 September , 2023
سلامت جسمی نفر برتر جشنواره موسیقی فجر و خانواده اش در خطر است 07 مرداد 1398
مسئولین کاری کنند؛

سلامت جسمی نفر برتر جشنواره موسیقی فجر و خانواده اش در خطر است

وحید گل بوستانی یکی از هنرمندان نامی و برجسته در عرصۀ موسیقی و نوازندگی دف، تنبک و طبلا است. او مدت زیادی به عنوان مدرس ساز‌های ضربی در هنرستان موسیقی تبریز فعالیت داشته است. آثار برجسته‌ای از قبیل شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌های متعدد در پروندۀ کاری ایشان وجود دارد.