شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021
نهم
امتحانات نوبت اول و خرداد پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری برگزار می‌شود ۱۹ آذر ۱۳۹۹
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی:

امتحانات نوبت اول و خرداد پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری برگزار می‌شود

خسرو ساکی از نهایی و حضوری بودن هر دو نوبت امتحانات  ۹۹ - ۱۴۰۰ در پایه‌های نهم و دوازدهم خبر داد.