افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
خودنمایی نماهای رومی در چهره ساختمان های تبریز 18 آذر 1398
شمس خبر می دهد؛

خودنمایی نماهای رومی در چهره ساختمان های تبریز

جولان نماهای رومی در بسیاری از کلانشهرهای ایران از جمله تبریز، چهره ای بیگانه و متفاوت به شهرها داده است به گونه ای که خلاء نماها و معماری اسلامی و ایرانی در اصول شهرسازی احساس می شود.