افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 26 September , 2023
صدای آخرین چکش‌ها بر نعل‌سازیِ تبریز در سامان میدانی 22 اردیبهشت 1398
گزارشی از مشاغلی که رو به زوال می‌روند؛

صدای آخرین چکش‌ها بر نعل‌سازیِ تبریز در سامان میدانی

مشاغل بسیاری با گذر زمان اهمیت و کاربردشان را از دست داده‌اند اما هنوز هستند کسانی که در دل بازارهای قدیمی به این مشاغل مشغولند، حتی اگر مشتری هم نداشته باشند.