دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
نعل اسب
صدای آخرین چکش‌ها بر نعل‌سازیِ تبریز در سامان میدانی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارشی از مشاغلی که رو به زوال می‌روند؛

صدای آخرین چکش‌ها بر نعل‌سازیِ تبریز در سامان میدانی

مشاغل بسیاری با گذر زمان اهمیت و کاربردشان را از دست داده‌اند اما هنوز هستند کسانی که در دل بازارهای قدیمی به این مشاغل مشغولند، حتی اگر مشتری هم نداشته باشند.