افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 27 March , 2023
دیوارگذاری و پیاده‌سازی پارت اول عرشه‌ها در پروژه روگذر شهید رحمان فروزنده 17 شهریور 1401

دیوارگذاری و پیاده‌سازی پارت اول عرشه‌ها در پروژه روگذر شهید رحمان فروزنده

شهردار منطقه ۲ تبریز از آغاز عملیات دیوارگذاری و پیاده‌سازی پارت اول عرشه‌ها در پروژه روگذر شهید رحمان فروزنده خبر داد.

تداوم عملیات بهسازی روشنائی پارک های سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ 29 مرداد 1401

تداوم عملیات بهسازی روشنائی پارک های سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

توسط شهرداری منطقه 2 تبریز عملیات بهسازی و اصلاح روشنائی پارک های سطح حوزه این منطقه همچنان تداوم دارد.

۶۹۰ تن آسفالت برای معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ در هفته گذشته 20 مرداد 1401

۶۹۰ تن آسفالت برای معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ در هفته گذشته

شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: در هفته گذشته، منطقه ۲ برای آسفالت‌ریزی محلات سطح حوزه از ۶۹۰ تن آسفالت استفاده کرده است.

تداوم عملیات اجرای شمع گذاری پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده 03 مرداد 1401
شهردار منطقه 2 تبریز خبر داد:

تداوم عملیات اجرای شمع گذاری پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده

شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: عملیات اجرایی شمع گذاری تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده همچنان ادامه دارد.

اقدامات شهرداری منطقه ۲ تبریز به مناسبت عید غدیرخم 25 تیر 1401

اقدامات شهرداری منطقه ۲ تبریز به مناسبت عید غدیرخم

شهردار منطقه ۲ تبریز از اجرای چندین برنامه در سطح حوزه این منطقه، به مناسبت عید سعید غدیرخم خبر داد.

اجرای فونداسیون کوله غربی تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده رو به اتمام است 15 تیر 1401

اجرای فونداسیون کوله غربی تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده رو به اتمام است

شهردار منطقه 2 تبریز از رو به اتمام بودن عملیات اجرای فونداسیون کوله غربی تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده خبر داد.