افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 5 October , 2022
ژائله محکوم نشده است/ در پرونده احتکار برنج پای مدیرعامل گیر افتاد 26 بهمن 1398
شمس خبر می‌دهد؛

ژائله محکوم نشده است/ در پرونده احتکار برنج پای مدیرعامل گیر افتاد

در پرونده احتکار برنج «یونس ژائله» مسئولیت ریاست هیات مدیره را داشت و مدیرعامل شرکت محکوم شد.