شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021
معلمان غیر رسمی
از ساماندهی مهدهای کودک و مدارس غیرانتفاعی تا تعیین تکلیف ۱۰۰ هزار معلم غیررسمی ۱۰ آذر ۱۳۹۹
منادی، عملکرد ۶ ماهه کمیسیون آموزش و تحقیقات را تشریح کرد:

از ساماندهی مهدهای کودک و مدارس غیرانتفاعی تا تعیین تکلیف ۱۰۰ هزار معلم غیررسمی

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس عملکرد ۶ ماهه کمیسیون آموزش را تشریح و اقدامات را در حوزه قانونگذاری و نظارتی برشمرد.