افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 26 September , 2023
مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد 24 مرداد 1398

مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد

مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد.