افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 29 September , 2022
پنج انتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد ارس‌ 21 تیر 1401

پنج انتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد ارس‌

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با صدور احکام جداگانه‌ای سرپرست «معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری»، «معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری»، «مدیریت مرکز خداآفرین»، «مدیریت امور کشاورزی» و «مدیریت قفقاز» این سازمان را منصوب کرد.