افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 29 September , 2022
شکر در بازار تبریز نایاب شد!/ قند تنظیم بازار دیگر چیست؟ 03 تیر 1398
تلخی بازار قند و شکر در دهان مردم؛

شکر در بازار تبریز نایاب شد!/ قند تنظیم بازار دیگر چیست؟

قیمت هر کیلوگرم قند به 10 هزار تومان رسیده و در حالیکه قرار بود قند تنظیم بازار به مرد ارائه شود خبری از آن در بازار تبریز نیست.