پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
قطارشهری تبریز
هزینه ۷۰۰میلیارد تومانی هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز ۱۶ آذر ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد:

هزینه ۷۰۰میلیارد تومانی هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برای هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.