دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
شهید مطهری
چرا شبکه atv به جمله شهید مطهری استناد کرد؟ ۱۸ آذر ۱۳۹۹
کارشناس مسائل قفقاز بررسی می‌کند؛

چرا شبکه atv به جمله شهید مطهری استناد کرد؟

چنانچه این شبکه ها نتوانند یا نخواهند یا اجازه نیابند مطالبات و ارزش‌های مردم خود را نمایندگی نمایند و بر عکس در خلاف مسیر فرهنگ غالب مردمی حرکت نمایند؛ نه در بلند مدت بلکه در کوتاه مدت جایگاه و اعتبار خود را از دست خواهند داد و این فرمول البته در خصوص حاکمان سیاسی نیز صادق است.

شهید مطهری مرزبان اعتقادی اسلام در برابر هجوم مدرنیته بود ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهریار زرشناس:

شهید مطهری مرزبان اعتقادی اسلام در برابر هجوم مدرنیته بود

امروز که ما در اقتصاد کشور گرفتار نسخه‌های نئولیبرالی هستیم و سرمایه‌داری شبه مدرن در کشور از دوره سازندگی شکل گرفته و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. اینجا اندیشه های اقتصادی شهید مطهری به شدت دوای درد ما خواهد بود.