افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
قصه تکراری سد معبر وانت‌بارها و کلافگی مردم 06 تیر 1398
نگاه شمس:

قصه تکراری سد معبر وانت‌بارها و کلافگی مردم

ارم یا عباسی فرقی ندارد هرجا که جمعیت زیاد و قدرت خرید کم است وانت‌بارها با قرق کردن خیابان و ایجاد ترافیک مردم را کلافه کرده‌اند.