افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
دانش آموز آذربایجان شرقی ۱۱۰ روزه کل قرآن کریم را حفظ کرد. 03 دی 1398

دانش آموز آذربایجان شرقی ۱۱۰ روزه کل قرآن کریم را حفظ کرد.

به گزارش شمس، دانش آموز دبیرستان حلیمه شهر آرباطان منطقه خواجه استان آذربایجان‌شرقی در مدت ۱۱۰ روز موفق به حفظ کل آیات قرآن کریم با ترجمه فارسی آن شد که بنا به اظهار نظر اساتید قرآنی یک رکورد جهانی محسوب می‌شود.