افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 31 January , 2023
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند 12 مهر 1401

دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند

با پیگیری دکتر صفر نصرالله زاده، رییس دانشگاه تبریز، دانشجویان دستگیر شده این مرکز دانشگاهی در حوادث اخیر آزاد شدند.

نخبگان را دو دستی تقدیم آمریکا می‌کنیم 17 آذر 1398
انتقاد رئیس دانشگاه تبریز از افول علمی در کشور؛

نخبگان را دو دستی تقدیم آمریکا می‌کنیم

رییس دانشگاه تبریز انتقاد کرد: دانشگاه‌های ترکیه بیست سال قبل چیزی نداشتند اما امروز ببینید به کجا رسیدند، دلیل این مساله آن بود که فهمیده‌اند مسیر توسعه از دانشگاه عبور می‌کند، این در حالیست که نخبگان را پرورش داده و دو دستی تقدیم آمریکا می‌کنیم.