افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 5 October , 2022
هفتمین نمایشگاه رینوتکس آبان ماه سال‌جاری در تبریز برگزار می‌شود 26 شهریور 1398

هفتمین نمایشگاه رینوتکس آبان ماه سال‌جاری در تبریز برگزار می‌شود

رییس ستاد اجرایی هفتمین جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی رینوتکس 2019، گفت: نمایشگاه رینوتکس از 13 تا 17 آبان در چهار بخش ایده‌های فناورانه و استارتاپی،  توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش‌بنیان و نیازمندی‌های فناورانه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می‌شود.