افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
رضاشاه نامبروان عدالت بود! +عکس 22 مرداد 1398

رضاشاه نامبروان عدالت بود! +عکس

یک کاربر فضای مجازی درباره تعریف و تمجیدها از رضا خان نوشت: