افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
دعوت از فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال 13 تیر 1398

دعوت از فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال

فوتبالیست آذربایجان شرقی، به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان دعوت شد.

دعوت از دو فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان 05 تیر 1398

دعوت از دو فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان

دو فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی برای حضور در تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور، به اردو دعوت شدند.