افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 5 October , 2022
تجلیل از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان 07 مرداد 1401

تجلیل از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان

از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان و مهندس رضا بهجتی به عنوان مدیر منتخب حوزه شهرداری تبریز تجلیل به عمل آمد.