شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021
رئیس شورای اسلامی
هزینه ۷۰۰میلیارد تومانی هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز ۱۶ آذر ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد:

هزینه ۷۰۰میلیارد تومانی هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برای هر کیلومتر از پروژه قطار شهری تبریز ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.