افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 December , 2022
خودسوزی «دختر آبی»؟ به من چه؟! 17 شهریور 1398

خودسوزی «دختر آبی»؟ به من چه؟!

اگر از کنار خودسوزی «یک» انسان به سادگی می‌گذریم، شانه بالا می اندازیم که به ما چه؟ استقلالی بود من پرسپولیسی ام! می‌خواست این کار را نکند و ... ما این استعداد را داریم که از کنار مرگ هزاران نفر دیگر هم بگذریم.