افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
رنج خانواده بیماران از نبود داروهای خاص/ مسئولین تکذیب می‌کنند، داروخانه‌ها تایید 12 مرداد 1398
شمس گزارش می‌دهد؛

رنج خانواده بیماران از نبود داروهای خاص/ مسئولین تکذیب می‌کنند، داروخانه‌ها تایید

علی‌رغم تکذیب مسئولین داروهای بیماران خاص در داروخانه‌های تبریز به سختی پیدا می‌شود و خانواده بیماران برای گرفتن نسخه روزها و هفته‌ها منتظر می‌مانند.