افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 5 October , 2022
خانزاده بازی تراکتور با سایپا را از دست داد 01 مهر 1398
به دلیل مصدومیت؛

خانزاده بازی تراکتور با سایپا را از دست داد

محمدرضا خانزاده مدافع بازی تراکتور با سایپا را به دلیل مصدومیت از دست داد.