افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 30 September , 2022
تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست 20 آذر 1399
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست.