شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021
جنازه
تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست ۲۰ آذر ۱۳۹۹
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست.