پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
تحویل
تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست ۲۰ آذر ۱۳۹۹
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تحویل ندادن یا ‌تحویل جنازه‌ی اشتباهی در بیمارستان‌ها ممکن نیست.