افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 5 October , 2022
پسرم را سرداران شورا در شهرداری استخدام کردند 30 اردیبهشت 1399
عضو شورای شهر تبریز:

پسرم را سرداران شورا در شهرداری استخدام کردند

اسوتچی می‌گوید برای استخدام فرزند خود در شهرداری قدمی برنداشته است و نهایتاً او با ناامیدی از پدر از طریق سرداران شورا وارد شهرداری تبریز شده است.