افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 5 February , 2023
۱۳ فروردین روز جهانی آگاهی از اوتیسم 13 فروردین 1401

۱۳ فروردین روز جهانی آگاهی از اوتیسم

۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب و ۲ آوریل مصادف با 13 فروردین هر سال را روز جهانی آگاهی از اوتیسم نامگذاری کرد.

چشم کودکان اوتیسم منتظرِ یارانه بهزیستی/نظرِ مثبت سازمان پارک‌ها برای بهبود فضای پارک اوتیسم 23 مرداد 1398
رئیس هیات مدیره انجمن اوتیسم آذربایجان در گفت‌وگو با شمس؛

چشم کودکان اوتیسم منتظرِ یارانه بهزیستی/نظرِ مثبت سازمان پارک‌ها برای بهبود فضای پارک اوتیسم

خداپسند گفت: یارانه هر کودک مبتلا به اوتیسم چیزی نزدیک 600 هزار تومان است و با بهزیستی مکاتبه کرده‌ایم و آنها نیز به تهران درخواست داده‌اند اما تاکنون مشکل حل نشده است.