افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
تغییر نام ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به «شهید سلیمانی»/ پاسداشت مقام سردار دل‌ها به سبک تراکتوری 15 دی 1398
با دستور محمدرضا زنوزی؛

تغییر نام ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به «شهید سلیمانی»/ پاسداشت مقام سردار دل‌ها به سبک تراکتوری

ورشگاه بنیان‌ دیزل به ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تغییر نام داد.