افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 24 September , 2023
تداوم نائب رئیسی پزشکیان در بهارستان/دومین باخت متوالی فرهنگی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس 05 خرداد 1398
با پایان انتخابات هیات رئیسه مجلس؛

تداوم نائب رئیسی پزشکیان در بهارستان/دومین باخت متوالی فرهنگی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس

در انتخابات امروز هیئت رئیسه مجلس بار دیگر مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیس انتخاب شد و دست فرهنگی از این کرسی کوتاه ماند.