افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 29 September , 2022
تسهیلات ویژه به منظور افزایش مراکز اقامتی و تفریحی در تبریز 03 تیر 1398
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز خبر داد؛

تسهیلات ویژه به منظور افزایش مراکز اقامتی و تفریحی در تبریز

حسین زاده گفت: در راستای افزایش مراکز اقامتی در کلان‌شهر تبریز احداث هتل‌ها با هر درجه و ستاره در هر کاربری بعد از تصویب در کمسیون ماده ۵ از پرداخت هرگونه عوارض مفاد تعرفه عوارض محلی معاف بوده و در مجموعه شهرداری تبریز مبلغی از بابت هرگونه عوارض از آن اخذ نمی شود.