افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 26 September , 2023
آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است 16 شهریور 1398
هنرمند تبریزی در گفت و گو با شمس:

آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است

هنرمند تبریزی گفت: حمایت دولت و مسئولین جزو خواسته های اصلی هنرمندان است، ایجاد فضای مناسب و تامین وسایل مورد نیاز که یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان در شرایط تحریم هاست و آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است.