افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 1 June , 2023
ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی توسط استاد دانشگاه تبریز 20 مهر 1398

ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی توسط استاد دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی خلعت پوشان این دانشگاه خبر داد و گفت: احداث و اجرای کلکسیون گیاهان دارویی به طور جدی از سال 97 شروع شد و برخی گونه‌ها از جمله زعفران نیز از قبل کشت شده بودند.