جمعه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۰ Friday, 18 June , 2021
اخبار اذربایجان
شهید مطهری مرزبان اعتقادی اسلام در برابر هجوم مدرنیته بود ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهریار زرشناس:

شهید مطهری مرزبان اعتقادی اسلام در برابر هجوم مدرنیته بود

امروز که ما در اقتصاد کشور گرفتار نسخه‌های نئولیبرالی هستیم و سرمایه‌داری شبه مدرن در کشور از دوره سازندگی شکل گرفته و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. اینجا اندیشه های اقتصادی شهید مطهری به شدت دوای درد ما خواهد بود.