گزارش شمس/ پارک آرپا دره‌سی، نخستین پارک فرامنطقه‌ای تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس