گزارش شمس/ همایش پیاده روی شهرداری تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس