فیلم/ شانه کردن جهرمی وسط نشست خبری! | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس