آتش سوزی در جنگل های قره داغ | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس