پنجمین نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس