هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی ایران- تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس