نشست خبری مجتمع تجاری و تفریحی ایپک پلاس تبریز | شمس نیوز