مراسم افتتاح مجتمع تجاری خدماتی عتیق | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس