حضور رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی در تحریریه شمس | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس