بزرگ‌ترین سنگفرش جهان در تبریز در آستانه نابودی کامل! | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس